Arbeidsliv Rekruttering

Hva er employer branding og hvorfor er det så viktig?

av Personalhuset - 20. september 2021

Kategorier

Tilbake
Personalhuset

Stadig flere selskaper tar grep for å styrke sitt employer brand. Men hva er egentlig employer branding og hvorfor er det så viktig?  

 

 

Employer branding - toppbilde

 

 Å søke jobb i dag er ikke som før. Der man tidligere så etter stillingsannonser i papiravisene, bruker dagens arbeidssøkere internett og sosiale medier for å finne jobb. Disse plattformene gir et stort overblikk over potensiale arbeidsgivere og ikke minst et innsyn i hvordan det er å jobbe for et selskap, dette før man i det hele tatt har fylt ut en søknad. Med denne digitale forvandlingen har et sterkt employer brand blitt essensielt for omtrent alle bedrifter som ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver.

Hva er employer branding?

Et selskaps employer brand er omdømmet bedriften har som arbeidsgiver. Employer branding er dermed de aktivitetene en virksomhet gjennomfører for å kommunisere hva som gjør selskapet til en attraktiv arbeidsplass. Employer branding er altså ikke markedsføring av tjenestene virksomheten leverer, men markedsføring av bedriften i seg selv.


Alt fra interne aspekter som arbeidsmiljø, lønnsnivå og avanseringsmuligheter til selskapets overordnede kultur og verdier kan påvirke inntrykket omverdenen har av bedriften. Hvordan bedrifter markedsfører seg som arbeidsgiver varierer stort, men et fellestrekk er bruken av nettsider og sosiale medier til å synliggjøre bedriften og gi omverden et innsyn i selskapets mål og ambisjoner. Uavhengig av hvilke metoder man tyr til, bør alle selskaper bør ha et bevisst forhold til sitt bedriftsmerkevare og ta grep for å styrke denne. Et sterkt employer brand kan nemlig gi selskapet helt spesielle rekrutteringsfortrinn.

Hvorfor er employer branding viktig? 

Et selskaps employer brand utgjør selve identiteten til virksomheten. Det er dens universale rykte, og vil langt på vei avgjøre om selskapet ses på som en attraktiv arbeidsgiver eller en arbeidsplass man helst bør styre unna. Ifølge en undersøkelse fra 2017 er styrking av ens employer brand en av de mest effektive måtene et selskap kan skille seg ut i markedet. Samtidig er slik profilering ofte det bedrifter bruker minst penger på. Rekrutteringsbudsjettet går i stedet til tradisjonelle metoder som annonsering og bruk av diverse digitale rekrutteringsverktøy. Selv om disse metodene er nyttige, risikerer du å tape terreng for andre selskaper i samme segment dersom bedriften ikke bevisst styrker sitt omdømme. Spesielt kritisk er ryktet selskapet har blant mulige arbeidstakere og selskapets nåværende ansatte.


Vinn kampen om de beste kandidatene

Selskaper med et passivt forhold til sin merkevare risikerer å gå glipp av de mest attraktive kandidatene. Få ønsker å jobbe for et selskap de ikke aldri har hørt om. Ser man på listen over drømmearbeidsplassen til norske nyutdannede er det selskaper som DNB, Equinor og Aker Solutions som troner øverst. Disse virksomhetene er ikke bare attraktive fordi de er store og velkjente, men også fordi de har klart å skape en positiv allmenn oppfatning av seg selv. Fellestrekkene for bedriftene på listen er at de fremstår som innovative og endringsvillige. Samtidig gir de inntrykk av å ha gode arbeidsmiljøer og av å gi muligheter for de ansatte å klatre til lederstillinger. Her ser man i praksis hva som er fordelene med employer branding: Selskaper som bevisst har styrket omdømmet sitt og står fram som en god arbeidsplass, trenger ikke å kjempe om topptalentene. I stedet søker de beste kandidatene naturlig til disse bedriftene.


Behold selskapets talenter
Med et sterkt employer brand vil man også i større grad klare å beholde bedriftens nøkkelansatte. Dersom de ansatte får inntrykk av at andre selskaper har et bedre arbeidsmiljø, mer interessante prosjekter eller mer spennende arbeidsoppgaver, kan de fort få lyst til å forlate virksomheten og prøve lykken et annet sted. Kan man i stedet matche eller overgå det gode omdømmet til konkurrenten, kan man lettere får bukt med de ansattes tro på at gresset er grønnere på den andre siden. Employer branding kan i tillegg bidra til å gjøre de nåværende ansatte mer fornøyde med arbeidsplassen sin. Å bygge et selskaps omdømme er nemlig ensbetydende med å vise omverdenen at virksomheten er fornøyd med sine ansatte og dere innsats. Å fremstille seg selv som et selskap med solid økonomisk vekst, positive verdier og godt sosialt samhold kan tolkes som en offentlig takk til de ansatte som faktisk har vært avgjørende for denne suksessen. På denne måten kan employer branding forstås som en offentlig anerkjennelse av selskapets ansatte, noe som igjen kan styrke de ansattes tilhørighet og lojalitet til bedriften.

 
Ta selskapets omdømme i egne hender

Enten man aktivt jobber med det eller ei, har alle virksomheter en merkevare. Dersom man som leder ikke erkjenner dette og tar strategiske grep for å styrke bedriftens omdømme, vil man heller ikke kunne påvirke oppfatningen omverdenen har av selskapet. Dette vil gjøre at selskapet stillere svakere enn konkurrentene som gjør en innsats for å markedsføre sin virksomhet, visjon og verdier.


Slik styrker du ditt employer brand:
  • Lag en employer branding-strategi der dere identifiserer hva selskapet ønsker å være kjent for og historien dere ønsker å fortelle til omverdenen.

  • Ha fokus på å skape et arbeidsmiljø der de ansatte blir anerkjent og sett for arbeidet de gjør.
  • Skap en positiv bedriftskultur som er identitetsskapende og som bidrar til sterk tilhørighet på tvers av virksomheten.
  • Pass på at søkeren blir tatt vare på og respektert gjennom hele søke- og ansettelsesprosessen.
  • Ta vare på dine ansatte. Deres synspunkter om arbeidsplassen har en enorm innvirkning på bedriftens omdømme som arbeidsgiver.

 

Hold deg oppdatert