Rekruttering

Hvilke grep bør selskaper ta for å tiltrekke de beste unge kandidatene?

av Personalhuset - 6. juli 2020

Kategorier

Tilbake
Personalhuset

Millenniumsgenerasjonen gjør nå for alvor sitt inntog i arbeidslivet. Dette er en generasjon med arbeidstakere som har helt andre verdier, ønsker og forventninger til en jobb enn sine forgjengere. 

 

Disse behovene strekker seg dypere enn et ønske om å jobbe i et stilig kontorlandskap med bordtennisbord og sakkosekker. Selskaper som virkelig forstår og kan imøtekomme behovene til dagens unge arbeidssøkere vil tiltrekke seg de beste kandidatene. Men hva ser millennials etter i en jobb og hva skiller denne generasjon fra sine forgjengere?

 

shutterstock_613503704

Hvem er millennials?

«Millennials» er betegnelsen på de som ble født mellom begynnelsen av 80-tallet og fram til midten av 90-tallet. De som hører til denne generasjonen er preget av den teknologiske utviklingen som fant sted mens de vokste opp. Millennials har i praksis vokst opp på internett. De har dermed alltid hatt full tilgang til en uendelig mengde med informasjon og kunnskap. Fra sin barndom har de i tillegg vært vitne til økt globalisering, finanskrakk og klimakriser. Dette har ført til at denne generasjonen er adskillig mer skeptisk til samfunnsutviklingen enn sine foreldre. Dette påvirker ikke bare deres verdier, men også deres forventinger og krav til en arbeidsgiver.

Frihet og fleksibilitet

Dagens unge har andre ambisjoner enn sine foreldre. I stedet for de tradisjonelle målene om å stifte en familie og kjøpe hus, er det andre ønsker som topper listen til de unge. Aller helst ønsker de å bruke tiden sin på opplevelser - de ønsker å reise og se verden. I valg av arbeidsgiver vektlegger generasjonen derfor selskaper som gjør det enkelt å balansere jobb og fritid. Millennials vil helst styre arbeidsdagen selv og bestemme egne arbeidstider. I tillegg verdsetter de muligheten av å kunne jobbe hjemmefra. I motsetning til foregående generasjoner er derfor millennials adskillig mer positiv til nye teknologi og automatisering da slike løsninger kan minske arbeidsbelastningen og frigjøre tid til mer attraktive arbeidsoppgaver.

Mulighet til selvutvikling

Selv om de aller fleste nyutdannede har tilbragt godt over halve livet sitt på skolebenken, har de fortsatt lyst til å lære mer. Muligheter til selvutvikling og til å tilegne seg nye kunnskaper gjennom kurs og videreutdannelse er noe millenniumsgenerasjonen setter svært høyt. Selskaper som legger til rette for slik egenutvikling er derfor være svært attraktive for unge arbeidssøkere. Muligheten for kompetansebygging kan virke ekstra motiverende for gruppen og kan bidra til en økt lojalitet til arbeidsgiveren da en slik satsning viser at arbeidsgiveren investerer i deg, både som person og som ansatt.

Anerkjennelse og oppfølging

Etter å ha vokst opp med curlingforeldre og sosiale medier er millennials vant til å få umiddelbar feedback. En slik oppvekst har skapt et anerkjennelsesbehov som følger gruppen inn i arbeidslivet. Medlemmer av millenniumsgenerasjonen ønsker å bli sett og få tilbakemelding på at både de og jobben de gjør blir verdsatt. Mangel på ros, anerkjennelse og oppfølging kan virke spesielt demotiverende på de unge, og kan fort føre til at de går til et selskap der de føler de blir satt mer pris på.

Et godt sosialt miljø

Millennials ønsker også å være en del av et inkluderende og sosialt miljø på arbeidsplassen. Ettersom man tilbringer såpass stor del av livet på jobb, er det viktig for de unge å knytte vennskapelig bånd med kollegaer og tilbringe tid med disse både på og utenfor jobb. Ledere som legger til rette for dette sosiale behovet og som er opptatt av å bygge et arbeidsmiljø der man er både venner og kollegaer, vil derfor stå høyt i kurs blant denne generasjonen.

Jobbe for et selskap med gode verdier

Dagens unge arbeidstakere er svært opptatt av å leve livet på en måte som påvirker verden positivt. Det er spesielt dette fokuset på verdi og verdiskapning som skiller millennials fra tidligere generasjoner. Der man tidligere var fokusert på muligheten til å avansere i et selskap, er dagens unge mer opptatt av hvilke verdier arbeidsgiveren står for. De ønsker å arbeide for bedrifter som har større ambisjoner enn å skape profitt. Selskaper som påvirker samfunnet på en positiv måte ved for eksempel å skape arbeidsplasser, redusere ulikhet og ikke minst være miljøvennlige står derfor fram som ekstra attraktive arbeidsplasser. Aller helst ønsker millennials å bidra til å forbedre samfunnet ved å arbeide for bedrifter som speiler deres egne verdier. Ved å arbeide for et selskap og en leder som står for de samme verdiene som de selv får de mulighet til arbeide for gode formål gjennom jobben og dermed føle at de bidrar til noe utover sin egen velstand. Nettopp dette ønsket om en jobb som er meningsfull står øverst på ønskelisten når dagens nyutdannede skal søke jobb.

 


 

Kilder:

Hold deg oppdatert