Arbeidsliv Rekruttering

Hva er bedragersyndromet?

av Edvard Bendos - 31. mars 2022

Kategorier

Tilbake
Edvard Bendos

Digital markedsfører

Til tross for gode kvalifikasjoner og lang utdannelse, føler mange unge arbeidstakere at de ikke fortjener jobben sin. Som arbeidsgiver er det en rekke tiltak du bør ta for å bygge opp selvtilliten til ferskingene i arbeidslivet.

 

Hva er bedragersyndromet?
Bedragersyndrom, eller imposter syndrom, er et psykologisk fenomen der arbeidstakere uten grunn føler seg inkompetent i jobben sin. De som kjenner på denne følelsen går ofte rundt med en konstant frykt for å bli avslørt som en bedrager av de rundt seg. Ofte innbiller de seg at de ikke har fortjent stillingen eller suksessen de oppnådd, til tross for alt arbeidet som ligger bak. 

 

Kan føre til tap av viktig kompetanse

Følelsen av usikkerhet rundt egne evner og kompetanse gjør at de som kjenner på bedragersyndromet ofte overkompenserer. De bruker altfor mye tid på å forberede seg til møter, eller de sliter med å sette begrensninger for seg selv og tenker ofte det verste. Dette kan i noen tilfeller føre til utmattelse, forstyrre evnen til å utføre arbeidet eller hindre de i å satse videre på karrieren. 


Hva bør du som arbeidsgiver gjøre?

Følelsen av å ikke strekke til kommer ikke bare innenfra, men kan også påvirkes av ens arbeidsmiljø. Hvis en ikke blir sett eller fulgt opp av sine medarbeidere og ledere, kan ofte usikkerheten forverres. Ironisk nok rammer bedragersyndromet ofte de aller flinkeste arbeidstakere. Dette betyr at dersom man ønsker å beholde talentene i sin bedrift, er man nødt til å bygge opp selvtilliten deres på jobb. Så hvordan kan ledere og kollegaer hjelpe til?

 

  • Vær tydelig på hvilke forventninger du stiller.

  • Gjør de oppmerksom på at det er lov å gjøre feil

  • Gi hyppige tilbakemeldinger og ros fremskritt.

  • Ikke krisemaksimer dersom medarbeideren har gjort en feil – vær heller støttende og oppmuntrende.

  • Oppmuntre til å stille spørsmål og dele tanker og erfaringer

 

 

 

 

Hold deg oppdatert