Arbeidsliv

Hva blir fremtidens kontorløsning?

av Personalhuset - 27. oktober 2020

Kategorier

Tilbake
Personalhuset

I løpet av det siste halve året har jobbhverdagen vår blitt snudd på hodet. Jobbreiser har blitt avlyst, fysiske møter har blitt digitale og hjemmekontor har blitt normen. Hvordan vil denne erfaringen endre måten vi kommer til å jobbe på fremover, og ikke minst hvor vi vil arbeide fra? Hva blir fremtidens kontorløsning?

 

fremtidens-kontorløsning


Hva synes nordmenn egentlig om hjemmekontor?

Til tross for at de fleste virksomheter nå planlegger for et arbeidsliv etter Covid-19, ønsker ikke arbeidstakere flest å vende tilbake til sin gamle kontorhverdag. For selv om det ikke nødvendigvis er spesielt komfortabelt å tilbringe jobbdagen sittende på en kjøkkenstol foran en litt for liten laptop, mener mange nordmenn at hjemmekontorløsningen har visse fordeler. En nylig publisert undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at norske arbeidstakere flest liker at de sparer reisetid når de jobber hjemmefra og at de opplever hverdagen som mindre travel. Dette betyr ikke at vi ønsker å jobbe hjemmefra hver eneste dag. Nesten én av tre norske kontorarbeidere oppgir at de foretrekker å jobbe hjemmefra én til to dager i uken, mens åtte prosent vil ha hjemmekontor hele tre-fire dager ukentlig. Dersom selskaper tar hensyn til hva de ansatte selv ønsker, peker undersøkelsen altså mot at fremtidens kontorløsning vil bestå av en kombinasjon av vanlig kontor og hjemmekontor.

Hybrid kontorløsning
En slik hybrid kontorløsning er trolig den mest aktuelle for norske selskaper. Den presenterer en gyllen middelvei som tar hensyn til våre ønsker om fleksibilitet, samtidig som den åpner opp for at ansatte kan møtes ansikt til ansikt når det er behov for dette. Et viktig spørsmål er derimot om en slik kontorløsning vil gjøre oss mindre effektive. Ifølge undersøkelsen fra TØI er svaret nei. 74% av de spurte mener at de jobber minst like effektive hjemmefra enn fra kontoret. Det er således lite som taler imot at en hybrid kontorløsning ikke vil fungere i lengden. Vi har allerede sett spor av denne kontortrenden i utlandet. Store IT-selskaper som Google og Amazon har sagt at de ansatte kan jobbe hjemmefra ut året. Facebook og Twitter har allerede åpnet for at deres ansatte aldri trenger å vende tilbake til kontoret dersom de ønsker en permanent hjemmekontorløsning.

Ifølge TØI-undersøkelsen ville dette vært for ekstremt for nordmenn flest. Over 60 prosent av de spurte oppgir at de savner det sosiale livet på jobben når de kun jobber hjemmefra, og over en tredjedel sier de lengter etter sin tilrettelagte kontorplass. Det er trolig derfor norske selskaper som Telenor har åpnet opp for en mellomløsning. Brorparten av de ansatte i selskapet har fått friheten til å velge hvilke dager de vil komme inn på kontoret og hvilke dager de ønsker å jobbe hjemmefra. Denne hybride kontorløsningen åpner opp for en ny måte å strukturere jobbhverdagen på. En naturlig inndeling vil være å møte opp på kontoret de dagene man har viktige kundemøter, samarbeidsprosjekter og lignende. De dagene man jobber hjemmefra kan brukes til arbeidsoppgaver som krever større konsentrasjon og hvor man har behov for å jobbe uten å bli forstyrret av kollegaer. Ofte kan slike tunge arbeidsoppgaver som tar flere timer å utføre på et kontor, ikke ta mer enn en liten time eller to når man får jobbe i ro på hjemmekontoret.

 

Delte kontorlokaler


Er dette slutten for kontoret?

En hybrid kontorløsning vil trolig føre til halvfulle kontorer. Dette åpner opp for at flere selskaper kan dele det samme kontorlokalet og således spare penger. En annen løsning vil være å avvikle kontoret helt og bruke budsjettet til noe annet. Mange av selskapene som har gått bort fra en permanent kontorløsning, gir heller sine ansatte et tilskudd som de kan bruke på å booke en plass på et kontor i nærheten av der de bor. Slike ordninger blir stadig vanligere, også i Norge. Selskaper som Wework, Mesh og Thon Flex tilbyr allerede fleksible kontorplasser i Oslo. De fungerer omtrent som et treningsstudioabonnement. Man betaler en månedlig sum og kan fritt velge mellom titalls kontorlokaler, hvor man kan jobbe så lenge og så ofte man ønsker. Man kan også booke egne møterom dersom man skal har et kundemøte eller hvis man for eksempel skal samarbeide med kollegaer om et felles prosjekt.

 

Frihet, fleksibilitet og fremtid

Hvorvidt slike moderne kontorløsninger blir en naturlig del av arbeidshverdagen vår vil tiden vise. Det vi vet er at veien tilbake til en tradisjonelt kontorløsning blir mer stadig lenger for hver dag vi tilbringer på hjemmekontoret. Trolig har mange kontorarbeidere allerede blitt vant til en mye større fleksibilitet og valgfrihet i arbeidshverdagen noe som vil gjøre det utfordrende å gå tilbake til slik det var før. Uavhengig av hvilken retning arbeidshverdagen vår tar, har den siste tiden vist oss at vi er adskillig mer kreative og tilpasningsdyktige enn tidligere antatt og at vi dermed er godt skodd for å takle fremtidens kontorløsning, uansett hva den vil være.

Hold deg oppdatert