Nå er det offisielt. Bjørn Åstveit, hodejeger par excellence, har sagt ja til å jobbe i Personalhusets avdeling på Sørlandet.

Personalhuset har seilt opp som det største byrået på rekruttering på Sørlandet, med betydelige leveranser også til offentlig sektor. Selskapet har ambisjoner om å bli enda større, og særlig ønsker de å satse mer på rekruttering av ledere og spesialister i tillegg til styrerekruttering.

Foto-Aptum-DSC_8405-WEB

Dermed var det ikke vanskelig for regionsjef Jan Pedersen å bestemme seg etter en prat med tidligere kollega og nå konkurrent Bjørn Åstveit i Opp og fram Agder. – I løpet av samtalen fant vi ut at det var overlappende interesser ute og gikk. Vi i Personalhuset vil forsterke innsatsen mot lederjobber, spesialiststillinger og styreposisjoner, og Bjørn var lettere frustrert over ansvar og oppgaver som følger med å drive et lite foretak, sier Pedersen.

Slipper byråkrati og papirarbeid
– Ikke sånn å forstå at jeg var lei av firmaet, skyter Åstveit inn. –  Tvert imot, for frem til nå har det levd i beste velgående, med omsetning over målsettingen. Men så er det dette slitet med å ha ansvar for alt mulig, regnskap, rapportering, digitalisering og gud vet hva. Det å drive et firma alene synes jeg har blitt stadig mer krevende.

Pedersen trekker på smilebåndet. Heller ikke han setter papirarbeid øverst på lista over morsomme ting å holde på med. – Organisasjonen vår har nok en annen arbeidsdeling enn Bjørn er vant til. Hos oss får han sysle med det han er utrolig dyktig til, nemlig å finne riktige folk til et krevende næringsliv.

Seniorpolitikk og mangfold
– En annen faktor er alder, fortsetter Åstveit. – Jeg rundet nylig 64, og klassifiseres som senior. Om ikke alt for lenge måtte jeg uansett ha vurdert å fase firmaet ut, eller la andre overta. Nå får jeg frie hender til å jobbe med det jeg ubeskjedent sagt kan fordømt godt, nemlig å finne dyktige kandidater til viktige posisjoner.

Åstveit er ellers godt fornøyd med at han selv er blitt hode-jaktet inn i Personalhuset. – Det å bli sett for sine kvaliteter er selvfølgelig hyggelig, sier han. – At det skjer med en senior som meg, bekrefter forhåpentligvis også at moden arbeidskraft har verdifull kunnskap og erfaring.

– Bjørn har talenter vi verdsetter uavhengig av alder, sier Pedersen. – Men han har et godt poeng, og det handler om å ta i bruk kompetanse fra ulike hold. Bjørns iherdige innsats for å fremme mangfold – og dermed iderikdom og verdiskaping i alle typer virksomheter – er noe Personalhuset støtter fullt ut. Seniorer er så absolutt en del av dette mangfoldet, på samme måte som flere kvinnelige ledere i regionens næringsliv er en fanesak både for Personalhuset og Bjørn.

Kunder og forbindelser
De to er for øvrig opptatt av å sende et tydelig signal til Åstveits kunder og forbindelser. – Alt er som før, bedyrer Åstveit. – I alle fall i forhold til meg som person og fagmann, ingen endringer der.

– Dessuten er samarbeidet med Jan Bjørnar Sørensen i Maduro intakt, legger han til. – Jan Bjørnar flytter inn i nabokontoret i Markensgate 9. Tjenestene han leverer anbefaler jeg like sterkt som før.

Click me

Abonner på bloggen

Podcast - Personalhuset Uten Filter

Ønsker du å abonnere på bloggen?